Auteur: Nico van der Hoogt

Externe Competitie Partijanalyses
DE JUISTE Z 1 – VENLO I klein

Externe Competitie 2023/24

Hitchcock in Helden

  Kerkeböske in Helden. Plaats van handeling van de jaarlijkse slotronde van de Lisb. bronsgroene schaakcompetitie. Plukjes dan wel individuele schakers – je herkent ze uit duizenden – van een bont pluimage schuifelen, veelal wat aarzelend de plaatselijke gemeenschapsafspanning binnen. Jong, oud, stram en soepel krioelt al vlot dooreen. De bloem van de Limbosche schaakscène. De meesten licht nerveus, een begroeting van en kwinkslag naar oude bekenden hier en daar. Dringend aan de tafel alwaar drankfiches aan de man worden gebracht. Aan de man ja, want tja, deze kunne blijft toch ook hier die schaakscène domineren.[1] Vervolgens wordt er fluks de bar opgezocht om de eerste koffie te downloaden. Eentje begint maar gelijk te smullen van meegebrachte boterhammen. Met kaas zo te zien. En dan, waar moeten we zijn ? Tegen wie spelen we eigenlijk vandaag? Heb jij nog een pen voor mij? Mijn vrouw is de mijne vergeten klaar te leggen… Verrek, daar loopt xxxx! Ik dacht dat die gestopt was. O, met roken? En, hoe gaat dat Siciliaans ook weer? Weet jij waar hier ergens de wc’s zijn? Tot slot spot ik een verdwaalde, binnengelopen biljarter. Hij heeft geen keus[2] en moet het pand onverrichter zake verlaten…Dit zijn zo enige flarden van de eerste indrukken die ik, ook al koffiedrinkend, aan de bar mocht optekenen.

 Dat er later op de dag nog een andere, virtuele gast het Böske zou binnenwandelen, kon ik toen nog niet vermoeden. Wie dat was, vraagt u natuurlijk. Wel, dat was niemand minder dan… Hitchcock. Sir Alfred himself. Master of suspense.[3]


[1] Maar wij hebben Ololi!

[2] Keus, niet: keu’s. Die had hij wèl.

[3] Het Engels is hier nuttig en eenmalig toegestaan.

Lees hier verder voor het volledige verslag, inclusief partijfragmenten.
De individuele resultaten staan hier op onze website.

Externe Competitie Partijanalyses
VENLO I klein – HEERLEN I

Externe Competitie 2023/24

Van dik hout

  Zaagt men zoals allerwegen bekend, planken. Balken trouwens ook. Dit timmerman aforisme slaat aangaande de bovengemelde schaakontmoeting Venlo – Heerlen, de spijker op zijn kop. Want kwam daar immers niet de koploper van de hoogste provinciale schaakklasse uit het diepe zuiden opstomen naar ons ‘Ald Weishoes’? Inderdaad. Maar de rol van krullenjongen is de doorsnee Venlo-schaker vreemd. Het gevolg van de zaag-, boor- en schuuractiviteiten van het kleine Venlo 1, pakte die middag – weer verklapper! – rampzalig uit. Voor de moedige Coriovallumers welteverstaan. Dientengevolge we als momenteel derde op de ranglijst met nog 1 ronde te gaan, een waterkansje houden op de kampioenskrans.     

  Mooi!   Hoog tijd nu om over te gaan tot een nadere beschouwing van het (on)(vak)kundige handelen van de 12 ambachtslieden.

Lees hier verder voor het volledige verslag, inclusief partijfragmenten.

De individuele resultaten staan hier op onze website.

Externe Competitie Partijanalyses
REUVER I – VENLO I klein

Kopfoto: Vrouwe Fortuna

Externe Competitie 2023/24

Huiver Oppe Ruiver

  Hoe zou het toch met de mentale gesteldheid zijn van de spelers van het kleine Venlo1, zo prakkezeerde ik  vooruitlopend op het treffen met onze beste naaste buren in en Oppe Reuver?

Want de oor wassing, ons toegediend door een niets en niemand  ontziende Schaesberger équipe in de vorige externe, zou immers een nefaste uitwerking kunnen hebben op de moraal van de gesneefden van toen. Zorgen om niets en niemendal, zo bleek alras. Het watjekouw van toen bleek verwerkt/vergeten/verdrongen of simpelweg niet van toepassing vanwege indertijd niet meegedaan! En dat Ololi en Rainer die dag weer hun opwachting in ons aller midden maakten, droeg er vanzelfsprekend ook aan bij dat de Venlose kansen op herstel van de geleden imago schade een krachtig opkontje kregen.
  Gelukkig maar.
Want als vanouds pakte het kleine Venlo 1 die dag flink uit en werden – helaas – de naaste buren die dag het slachtoffer van  onze dadendrang…
Zoals gebruikelijk passeren weer enige hoogte- en dieptepunten de revue. Daarbij was ik zeer benieuwd naar de gevolgen van de recente opwaardering van de Elo rating van alle 2000 Minners. Zouden zij nu ook daadwerkelijk sterker zijn gaan spelen en de zetkwaliteit navenant, significant  toegenomen?
Om dat laatste maar direct te beantwoorden: neen.

Lees hier verder voor het volledige verslag, inclusief partijfragmenten.

Externe Competitie Partijanalyses
VENLO I klein VS SCHAESBERG I

Kopfoto: ‘La charité de saint Martin’ van Wikipedia

Externe Competitie 2023/24

Zwarte Zondag

Neen trouwe lezers van de berichten der wederwaardigheden van ons kleine Venlo 1, een vrolijk verslag van bovengemelde ontmoeting wordt dit (waarschijnlijk) niet. Daar rolt – verklapwaarschuwing! – namelijk een dikke nederlaag uit! On Venloos. Middels drie gelijk remises en evenzoveel nullen werd die zondag in de Weishoes Kapel van een rouwrandje voorzien. Kapel ja. Wellicht een sub verklaring voor de magere Venlose score? Bevangen door de welhaast sacrale sfeer in de speellocatie. Met een vermoeden van de geur van brandende katholieke kaarsen, kwalmende slierten wierook en de muffe opdamping van wijwater dat te lang in het vat heeft gezeten? En nog die christelijke boodschappen van indertijd indachtig, die ons opriepen tot algehele naastenliefde, een ander nimmer te kwetsen en bij een faciale optater ook de andere wang toe te keren?
Geen idee, maar ik heb in het verleden al slechtere smoezen gefabuleerd…
Maar goed, ter psychische verwerking, duiding en verklaringen toch een summiere terugblik op de zes potten waaruit de Venlose misère is ontsproten.
U heeft er recht op!
Ik graai hiertoe willekeurig in de grabbelton, allen zijn mij immers even lief…
Als nawerking van mijn eigen kerkelijke opvoeding uit lang vervlogen tijden.

Lees hier verder voor het volledige verslag, inclusief partijfragmenten.
________________________________________________________________________
Het overzicht van de individuele resultaten staat hier.
De vorige ontmoeting op 16 april 2023 met Schaesberg I verliep gunstiger voor Venlo

Uit de Oude Doos
UIT DE OUDE DOOS: SCHAKERS KIJKEN

Door: Nico van der Hoogt

Schakers kijken

  Het is al weer van even geleden dat ik u in deze rubriek mocht berichten over de – naar mijn idee – vele wetenswaardigheden uit Venlo’s rijke schaakhistorie. Zoals de zwarte gaten daarin, onder meer het omstreden oprichtingsjaar van de VSV, de status ten tijde van W.O.II en enige biografieën van overleden prominente leden van onze vereniging. Dankzij het vele werk van Peter Smith in het archief op onze site nog allemaal prima na te lezen! Het belangrijkste had ik wel gehad, zo dacht ik indertijd en de rubriek belandde zachtjes wegglijdend in een welverdiende winterslaap.

Hieruit ontwaakte ik kortgeleden toen na enig onderzoek van oude bronnen, daar een zeer opmerkelijk bericht uit opdook. Het betrof een artikel uit het “Dagblad voor Noord-Limburg”, van 22 december 1953. Dat uitpakte met de forse kop:

Dat trok, het zal u niet verbazen, onmiddellijk mijn aandacht. En na het te hebben gelezen dacht ik: daarmee kan ik wellicht in deze tijden van donkere dreigingen, oorlogsgeweld en erger toch een glimlach aan onze VSV’ers ontlokken. Vandaar!

Lees het volledige artikel via deze link.

Alle artikelen uit de rubriek ‘Uit de oude Doos’ zijn hier te lezen.

Externe Competitie Partijanalyses
VENLO I klein – VOERENDAAL II

Externe Competitie 2023/24

Door Nico van der Hoogt

De v.h .Koninklijk Erkende slaat terug

Waar dàt op slaat weten de trouwe volgers van de schaakstrapatsen van het Kleine Venlo 1 natuurlijk allemaal. Want immers in de vorige ronde gesneefd tegen datzelfde Voerendaal. Datzelfde? Neen, niet gans. Het tweede van de ‘Voelenders’,[1] werd die dag onlangs slachtoffer van een getergd Venlo 1 klein.

Ach, geen revanchisme hoor, slechts sportieve dadendrang was oorzaak van de – verklapwaarschuwing! – nipte Venlose victorie. Finaal binnengehaald door onze multiclubexternschaker Olaf. Die na zijn late slotremise verbaasd constateerde dat hij de zege had veiliggesteld.

Goed, u kijkt natuurlijk vol verwachting uit naar de nadere duiding van onze zegepraal. Daarom verder geen onnodige of overbodige terzijdes en randopmerkingen, die de zaken slechts zouden ophouden. U heeft wel grotere vissen te braden! Want was daar bijvoorbeeld niet nog een kamer die diende te worden opgeruimd, een raamkozijn geverfd en het woekerende onkruid in de tuin bestreden?

 Nou dan.

 Aan de slag!


[1] Voelenders→ Vanwege de lokale naam voor hun rustieke dorp: ‘Voelender’.

Lees hier verder voor het volledige verslag, inclusief partijfragmenten.

Het overzicht van de individuele resultaten staat hier.

Het tegenverslag met foto’s staat hier op de site van SV Voerendaal.

Externe Competitie Partijanalyses
VOERENDAAL I – VENLO I klein

Externe Competitie 2023/24

Door Nico van der Hoogt

En wederom – verklapwaarschuwing![1] – een pak op de broek in die regio Terra Limburgia Australis. Een gemankeerde Venlose équipe kon die dag – ons koningskoppel Ololi en Rainer moest verstek laten gaan – , daar in Klimmen nog maar eens geen potten breken. Wel verliezen en slechts een drietal schamele remises op laten tekenen. Maar gelukkig is er dan die onverwoestbare (groot) Venlose karaktereigenschap om bij tegenslag en ander ongemak de stemming er opgewekt in te houden. Om niet naar rookbommetjes en aanstekers te grijpen of zelfs met gevulde bierbekers te smijten op de speellocatie. Als uitlaatklep voor een vulkanisch geëxplodeerde frustratiehaard zoals in menig voetbalstadion te verafschuwen valt.

 Gelukkig maar!

 Nee, Venlo bleef ook nu weer een lichtend baken van sportiviteit, beschaving en bescheidenheid. Kunnen die hooligans mooi een puntje aan zuigen!

Maar nu toch even ernstig en zoals we verplicht zijn aan onze talrijke volgers, volgt er weer een kritische terugblik op de schaaktechnische aspecten en hun hier en daar nefaste consequenties van alle schakerijen: onze nederlaagduiding.

Toch waren er weer interessante (rand) zaken te melden en te verslaan.

U kunt er weer even lekker voor gaan zitten…

Lees hier verder voor het volledige verslag, inclusief partijfragmenten. (verslag is 22-22-2023 aangepast)

Het overzicht van de individuele resultaten staat hier.


[1] Of in  hedendaags Nengels: “spoiler alert!”

Externe Competitie Partijanalyses
VENLO I klein – STEIN I

Externe Competitie 2023/24

Door Nico van der Hoogt

De dubbele o schoot onlangs weer in de maand; bij mij gepaard gaande met enig gevoel van onrust en spanning. De grond daarvoor uiteraard zonneklaar, immers brandt dan het externe schaak weer in alle hevigheid los. In ons geval van regionale allure, want als kampioen van Limburg wordt het kleine Venlo 1 allerwegen provinciaal bewonderd en gevreesd… Hoop ik.

De eerste test dienaangaande in ‘ons’ nieuwe “Ald Weishoes”, werd losgelaten op Stein 1, Einstein schertsgewijs door mij geheten. Altijd een lastige horde gebleken! Meer historische toelichting daaromtrent volgt na het technische verslaggedeelte.

De Steiner horde werd die dag evenwel à la Femke Bol op soepele wijze genomen; twee vlotte zeges door Ololi en eh… mijzelf  zorgden ervoor dat de rest remisehavens kon binnenvaren en zorgen voor een 4-2 zege!

Zo makkelijk kan het soms zijn!

Primo dus Ololi. Zij wist als eerste de geduchte routinier Marcel te verschalken. Telg uit een schaakfamilie.

,,,,,,,,

Lees hier verder voor het volledige verslag, inclusief partijfragmenten.

Het overzicht van de individuele resultaten staat hier.

Het tegenverslag staat hier op de website van DJC,

Externe Competitie Partijanalyses
VENLO 1 klein – REUVER 1: KAMPIOEN!

Externe LiSB Competitie 2022/23

Door Nico van der Hoogt

Karaktervol. Kranig. Koel. Kalm aan!
Ambitieus. Alert. Aardig! Afijn…
Meedogenloos. Monter. Meesterlijk.
Prettig in de omgang. Pront & Praal.
Inderdaad! Inderhaast. Indertijd.
Om in te bijten. Olijk. Ok. Ofschoon…
En altijd welgemutst. Enigszins. Echt?
Nobel en oprecht. Nader tot de Heer. Nu! Nogal wiedes!

  Het is beste mensen, alweer van zo’n 12 jaar geleden dat ik bovenstaand acrostichon op de  Venlose Schaakgemeente mocht loslaten. Toen nog, zo weten de ouderen onder ons, middels het papieren clubblad. En glimmend van trots van top tot teen heb ik wederom het voorrecht u te berichten van een nieuwe, forse pluim in de Venlose schaakhoed! Want ja, wederom mag het Venlose schaduwsextet – met de onmisbare assistentie van diverse achtervangers – zich als Limburgs beste laten aanspreken.

Maar van een leien dakje is dat allemaal niet gegaan. En moest er een scenario à la Hitchcock  worden afgewerkt om de Bronsgroene Schaakkroon te mogen dragen…

Lees hier verder voor het volledige verslag.

Het overzicht van de individuele resultaten staat hier.

Externe Competitie Partijanalyses
VENLO I klein VS SCHAESBERG I

Externe Competitie 2022/23

Venlo I klein – Schaesberg I

Door Nico van der Hoogt

Het gaat voor de wind met het schaduwteam van de voormalig Koninklijk Erkende. Ditmaal werd Schaesberg de schaaksigaar van de Venlose dadendrang. Wel met het nipst mogelijke verschil. Dat wel. En het nodige fortuin hier en daar. Dat ook. Het is zeer waarschijnlijk de rente geoogst na jarenlange sportiviteit en inzet voor ons edele spel.
Terecht dus.
Natuurlijk worden deze wat boude beweringen onderbouwd met de resultaten en handelingen verricht aan de zes borden die dag in april. Daarbij zal ik de vaak wat uitgebreide verhandelingen nebenbei zoveel mogen trachten te beperken.

Doordat er enige forfaits waren die dag, werd good-old Piet ingevlogen uit Panningen. ’s Mans staat van dienst beslaat meerdere bladzijden in het dikke boek omtrent Venlo’s rijke schaakhistorie. Dat tegenstander Rudi daaraan geen boodschap had, ach, begrijpelijk…..

Lees hier verder voor het volledige verslag,

Het overzicht van de individuele resultaten staat hier.