VENLO I klein VS SCHAESBERG I

Externe Competitie Partijanalyses

Kopfoto: ‘La charité de saint Martin’ van Wikipedia

Externe Competitie 2023/24

Zwarte Zondag

Neen trouwe lezers van de berichten der wederwaardigheden van ons kleine Venlo 1, een vrolijk verslag van bovengemelde ontmoeting wordt dit (waarschijnlijk) niet. Daar rolt – verklapwaarschuwing! – namelijk een dikke nederlaag uit! On Venloos. Middels drie gelijk remises en evenzoveel nullen werd die zondag in de Weishoes Kapel van een rouwrandje voorzien. Kapel ja. Wellicht een sub verklaring voor de magere Venlose score? Bevangen door de welhaast sacrale sfeer in de speellocatie. Met een vermoeden van de geur van brandende katholieke kaarsen, kwalmende slierten wierook en de muffe opdamping van wijwater dat te lang in het vat heeft gezeten? En nog die christelijke boodschappen van indertijd indachtig, die ons opriepen tot algehele naastenliefde, een ander nimmer te kwetsen en bij een faciale optater ook de andere wang toe te keren?
Geen idee, maar ik heb in het verleden al slechtere smoezen gefabuleerd…
Maar goed, ter psychische verwerking, duiding en verklaringen toch een summiere terugblik op de zes potten waaruit de Venlose misère is ontsproten.
U heeft er recht op!
Ik graai hiertoe willekeurig in de grabbelton, allen zijn mij immers even lief…
Als nawerking van mijn eigen kerkelijke opvoeding uit lang vervlogen tijden.

Lees hier verder voor het volledige verslag, inclusief partijfragmenten.
________________________________________________________________________
Het overzicht van de individuele resultaten staat hier.
De vorige ontmoeting op 16 april 2023 met Schaesberg I verliep gunstiger voor Venlo