JAN OP DE LAAK – 50 JAAR LID VSV

Overige

Tijdens een buitengewone ledenvergadering op donderdag 21 maart 2013 in clublokaal LimianZ is Jan op de Laak gehuldigd wegens zijn 50-jarig lidmaatschap van de Venlose Schaakvereniging.

Jan op de Laak: gouden bondsspeld KNSB en erelid VSV

Eerst werd hij toegesproken door voorzitter Frank Clevers van de Limburgse Schaakbond die hem vervolgens de gouden bondsspeld van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond overhandigde.

Daarna was het de beurt aan voorzitter Ad Burgmans van de Venlose Schaakvereniging om het woord te richten aan de jubilaris. Hij droeg hierbij een (aangepast) gedicht voor van Jos Timmer, zie hier.

De vergadering benoemde Jan hierna bij acclamatie tot erelid van de Venlose Schaakvereniging.
Vervolgens ontving hij een fraaie oorkonde. Voor zijn echtgenote was er een mooi boeket.

Na afloop van de vergadering kon iedereen Jan en zijn echtgenote gelukwensen.

Zie hier een beknopt verslag van de vergadering.

Voor artikelen over andere erelidmaatschappen, zie hier en hier.

Meer foto’s staan op de Fotopagina 2013.