ALGEMENE VERGADERING OVER STATUTEN

Overige

Donderdag 24 april j.l heeft in clublokaal LimianZ een Algemene Vergadering plaatsgevonden in verband met een voorgestelde statutenwijziging. In het bijzonder ging het hierbij om een naamswijziging van onze club: van “Koninklijk Erkende Venlose Schaakvereniging” naar “Venlose Schaakvereniging”.

Aanleiding hiervoor is de mededeling van de Provincie Limburg (namens het Koninklijk Huis) dat het predicaat “Koninklijk Erkend” niet is toegestaan in de naam van de club.

Aangezien de vereiste 2/3 meerderheid van de leden niet was vertegenwoordigd kon hierover geen besluit worden genomen.
Wel heeft nuttig overleg plaatsgevonden.
Voor een verslag zie hier.

Besloten is dat op donderdag 22 mei a.s. een nieuwe vergadering zal plaatsvinden. Hierbij is de 2/3 meerderheid niet meer vereist. Een aankondiging volgt nog.

Hieronder een paar impressies. Voor meer foto’s zie de Fotopagina 2014.

Algemene Vergadering 20140424 VLNR Ger van Leipsig, Max Warmerdam, Peter Schoeber en Nico van der Hoogt

Algemene Vergadering 20140424 Het Bestuur VLNR Piet Thijssen, Ad Burgmans, Geert Hovens, Gerard in ‘t Veld