VERSLAG JAARVERGADERING

Overige

De jaarvergadering op 26 augustus in clublokaal LimianZ werd goed bezocht en kende een vlot verloop.

Het bestuur
De leden

Een verslag is hier te vinden.