JAARVERSLAGEN SEIZOEN 2011-2012

Jaarverslagen

Ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering op 22 augustus 2012 in ons clublokaal
LimianZ (Kaldenkerkerweg 182b) hebben de wedstrijdleider en de secretaris hun
jaarlijkse verslagen gepubliceerd.

  • Het Openingswoord van de voorzitter Ad Burgmans staat hier.
  • Het verslag van de wedstrijdleider Geert Hovens staat hier.
  • Het verslag van de secretaris Bas van der Grinten staat hier.

Alle jaarverslagen staan hier.