JAARVERSLAGEN SEIZOEN 2011-2012

Jaarverslagen
Ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering op 22 augustus 2012 in ons clublokaal LimianZ (Kaldenkerkerweg 182b) hebben de wedstrijdleider en de secretaris hun jaarlijkse verslagen gepubliceerd.
  • Het Openingswoord van de voorzitter Ad Burgmans staat hier.
  • Het verslag van de wedstrijdleider Geert Hovens staat hier.
  • Het verslag van de secretaris Bas van der Grinten staat hier.