INFORMATIEVE VOORJAARSVERGADERING

Overige

Op donderdag 11 mei werd in ons clublokaal in het Ald Weishoès de voorjaarsvergadering van de vereniging gehouden.

Er was maar één punt geagendeerd: informatie-uitwisseling over het clublokaal en de financiële aspecten hiervan. Het bestuur gaf een toelichting op de stand van zaken en vroeg en kreeg reacties van de aanwezige leden. Secretaris Bas van der Grinten zal een verslag toesturen van de uitgebreide discussie.

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van a.s. augustus zal dit onderwerp weer worden geagendeerd en zal de ALV gevraagd worden een besluit hierover te nemen.