ALD WEISHOÈS NIEUW CLUBLOKAAL

Overige

Vanaf 1 januari a.s. heeft de Venlose Schaakvereniging een nieuw clublokaal:
Stadsherberg Ald Weishoès, Grote Kerkstraat 31  5911 CG  Venlo.
Hier gaan al onze activiteiten plaatsvinden: interne en externe competitie, jeugdafdeling en toernooien. Op donderdag 29 december zijn we hier ’s avonds voor het eerst.

Donderdag 22 december was de laatste clubavond in Gemeenschapshuis Maagdenberg, dat dicht gaat per 1 januari. Hierbij werd gastvrouw Anita in het zonnetje gezet voor al haar behulpzaamheid en hartelijkheid gedurende onze (helaas maar korte) periode daar.

Anita krijgt een boeket aangeboden van voorzitter Gerard in ’t Veld

Het Ald Weishoès is geen vreemde omgeving voor ons. Hier was onze jeugdafdeling sinds 1979 meer dan 35 jaar gehuisvest.

Wie meer over de geschiedenis van het Ald Weishoès wil lezen kan hier terecht.