AD BURGMANS LID VERDIENSTE

Overige

Tijdens de jaarvergadering op 30 augustus j.l. is Ad Burgmans na 12 jaar afgetreden als voorzitter.
Bij die gelegenheid werd hij door de vergadering unaniem benoemd tot Lid van Verdienste.

Scheidend voorzitter Ad Burgmans met de oorkonde van Lid van Verdienste. Naast hem penningmeester Gerard in 't Veld

Scheidend voorzitter Ad Burgmans (links). Naast hem penningmeester Gerard in ‘t Veld.

Naast zijn functie als voorzitter is hij onder meer actief geweest als redacteur van het clubblad en teamleider.
Verder is hij dit jaar precies 40 jaar lid van onze vereniging en de Limburgse Schaakbond.

Ook de LiSB schreef erover, zie hier.