AANKONDIGING PAUL VAN DER STERREN

Paul van der Sterren interview krant DDL
Overige

Paul van der Sterren wordt door LiSB tot erelid benoemd

Op donderdag 6 november 2014 vindt in Venlo op de clubavond van de Venlose Schaakvereniging de huldiging plaats van GM Paul van der Sterren vanwege zijn benoeming tot erelid van de Limburgse Schaakbond.
Het programma begint om 20:00 uur.

Paul heeft zijn schaakroots bij de Venlose Schaakvereniging. Hij is erelid van deze schaakclub. In 2001 stopte Van der Sterren op 45-jarige leeftijd met de wedstrijdsport. Sindsdien houdt hij zich voor wat het schaken betreft nog bezig met het geven van lezingen, training en commentaar voor het publiek bij grote toernooien. Ook gaat hij onverminderd door met het schrijven van boeken.
Hij publiceerde zijn drie-delige serie De wereld van de schaakopening , zijn autobiografie Zwart op wit. Verslag van een schakersleven en in 2014 zijn nieuwste boek Terug in het strijdperk .

Na het officiële gedeelte van de huldiging zal Paul een schaakpraatje houden waarbij hij een partij zal bespreken en met de toehoorders zal discussiëren over tactiek en strategie in de betreffende schaakpartij. Dit duurt ongeveer een uur. Hij neemt ook wat exemplaren van zijn nieuwe boek Terug in het strijdperk mee, die na afloop van zijn praatje door belangstellenden gekocht en door hem gesigneerd kunnen worden. En natuurlijk is er tijd voor gezellig naborrelen.

Oproep aan de leden van de Venlose Schaakvereniging: komt allen!
Ook belangstellenden van buiten de vereniging zijn welkom.